Vývoj oblakov

Vývoj oblakov smerom hore Vráťme sa ešte raz ku konvekcií a stúpaniu bublín teplého vzduchu nad obilným poľom.Teplota bubliny je 38 stupňov a začína stúpať.Vieme že s pribúdajúcou výškou sa bublina ochladzuje a to o 1stupeň na 100m výšky.Všimnime si obrázok nižšie:

Konvekcia

Modrá krivka sleduje pokles teploty vzduchu v bubline kde klesá teplota o 1 stupeň na 100m. Pretože už vieme ,že pri konvekcií akonáhle dosiahne teplý vzduch kondenzačnú hladinu započne vznik oblaku.V tomto prípade leží vo výške 800m.Po naštartovaní kondenzácie sa ale situácia mení a teplota vzduchu v bubline klesá iba o 0,5 až 0,7 stupňa na 100m výšky.Vzduch vo volnej atmosfére sa však mení teplota inak.Tu rozhoduju velké vzduchové hmoty. Takže teplota môže klesať o 0,7 stupňov a môže aj stúpať o viac než 1stupeň na 100m.Na obrázku vyššie znázorňuje červená krivka teplotu vzduchu vo volnej atmosfére kde teplota vzduchu pri povrchu je 28stupňov teda o 10 stupňov menej než bublina nad obilím a klesá o 0,7stupňov na 100m.Ak sledujeme krivky zisťujeme že až do výšky 5500m je bublina teplejšia než okolitý vzduch a preto do tejto výšky vzniká a vyvíja sa oblak.Tento proces rastu oblaku nazývame kypenie.Nad hranicou 5500m je bublina už dokonca chladnejšia než okolitý vzduch a preto ďalej nestúpa.Úplne iný prípad je na obrázku nižšie.

Konvekcia

Tu klesá teplota voľnej atmosféry o 0,2 stupňa na 100m.Teplota buliny dosahuje teplotu okolitého vzduchu už v 1800m.Z toho dôvodu vývoj oblaku sa zastavuje.Vznikajú ploché oblaky.Keď teplota spolu s výškou rastie tak hovoríme o teplotnej inverzií.Vzduchové bubliny nedosahujú kondenzačnej hladiny lebo sa ochladia skôr než ju dosiahnu.V strednej Európe môžu oblaky dosahovať maximálne 10km . Táto hranica sa nazýva Tropopauza.

Vývoj oblakov smerom dole

Najznámejším oblačným druhom s týmto vývojom je cirrus.Vznikajú vo veľkých výškach pri teplotách okolo -50stupňov a preto sú tvorené ľadovými kryštálikmi.Tie však z oblaku vypadávajú a sú unášané vetrom a vznikajú vlákna podobne ako na obrázku nižšie.

Konvekcia

Podobne ako cirry sa tvoria aj zrážkové pruhy (virga) ktoré tvorí dážď alebo sneh ktorý sa bezprostredne pod oblakom vyparuje a preto nedosahuje zemský povrch.Ďalším oblačným útvarom ktorý sa vyvíja smerom dole je mamma.Je to zaoblený výbežok na základni oblaku podobajúci sa na prsník a vzniká na búrkových a prehánkových oblakoch.Vznikajú tak že pri prudkej prehánke strhavajú zrážky (obvikle krúpy) aj oblak smerom dolu a vytvárajú sa pritom výbežky typu mamma ako na obrázku nižšie

Cumulonimbus mamma

Vznik oblakov ----> Zánik oblakov---->

 Späť na Atlas Oblakov

Iné weby autora
Slovensko - Tipy na výlet Slovensko - Tipy na výlet

Ondrej Košťan © 2011